gratis lesmateriaal

Maak je eigen branche-poster

Print de poster op A3-formaat. 
Gebruik de posters (samen met de kaartspellen) tijdens lessen
branche-oriëntatie, coachgesprekken of stagebegeleiding.

Kies een branche [uit kaartspel branche-oriëntatie1]


Zoek uit de kaartspellen passende beroepen,
gereedschappen, taken en eigenschappen bij deze branche.
Leg de kaartjes op de poster.

Maak een foto van jouw branche-poster.

Bewaar de foto van jouw branche-poster als bewijs in je portfolio

Gerelateerde producten >

finish

voorgedruke
loopbaanrouteplanner

invulbare
loopbaanrouteplanner

Loopbaanrouteplanner

Met de loopbaanrouteplanner visualiseert u samen met de leerling
de planning en de doelstellingen per loopbaanfase.

Alle concrete doelen staan per loopbaanfase op de tijdlijn vermeld.

De gekleurde vlaggetjes geven aan onder welk domein het gestelde doel valt.

U kunt de posters in de klas ophangen ter illustratie van de leerlijn, of gebruiken als maatwerk planning voor individuele leerlingen.

Liever de eigen leerlijn in de planner verwerken? Dat kan! 
Download dan de invulbare versie!

start

Woordkaartjes - woordenschat loopbaanoriëntatie

Met deze woordkaartjes oefent de leerling zelfstandig begrippen die ook in het lesmateriaal van 

Werken aan Stage & Loopbaan verwerkt zijn.

>  Aanvullend lesmateriaal Werken aan Stage & Loopbaan 


>  24 pagina’s met woordkaartjes (woord – betekenis)


>  Behandelt begrippen uit de volgende branches:

praktijk algemeen
techniek 

zorg & welzijn

groen

horeca
logistiek & detailhandel

Gerelateerde producten >